BSD, CSD, DSD, ESD

Kaeser

Stacionárny skrutkový kompresor vzduchom chladený, s priamym náhonom 1 : 1 s vysokou energetickou účinnosťou a životnosťou, vybavený priemyselným PC riadiacim systémom Sigma control. Nízkootáčkové zariadenie určené pre stredné a veľké prevádzky, centrálne kompresorové stanice s nepretržitou prevádzkou, alebo externým ovládaním. Všetky kompresory s náhonom 1 : 1 je možné vybaviť frekvenčným meničom. 

© 2018 IMEX PUMPY s.r.o. | WEB: gekon.sk
IMEX PUMPY s.r.o.
Nitrianska 54
920 01 Hlohovec