Čo sa stane keď čerpadlo kavituje?

Pri strojoch  a zariadeniach, ktoré pracujú s kvapalinami môže dochádzať k porušeniu funkčných povrchov a jedným z nich je kavitácia. Pod týmto pojmom rozumieme vznik a zánik dutín v kvapaline následkom porušenia jej kompaktnosti. Ku kavitácii dochádza v prúdiacej kvapaline v miestach, kde súčet hydrostatického a hydrodynamického tlaku vedie k porušeniu kontinuity prúdu. V miestach, kde je zúžený prúd kvapaliny vzrastie rýchlosť prúdenia sa objavujú kavitačné bubliny, alebo dutiny zaplnené parou a plynmi rozpustenými v kvapaline. Dutina má zvyčajne guľatý alebo vajcovitý tvar. Pri zvýšenom tlaku kavitačné bubliny a dutiny kolabujú a pritom vznikajú sférické rázové vlny, alebo kumulované mikroprúdy s vysokou rýchlosťou a dynamickým pôsobením na povrch telesa. Tieto mikroprúdy pôsobia deštruktívne na okolitý materiál. 

Negatívne dôsledky kavitácie:

  • otrasy, hluk vo vodných strojoch a v potrubných systémoch
  • veľké straty účinnosti ( pri vodných turbínach a čerpadlách)
  • kavitačné opotrebenie
Nižšie môžete vidieť fotky častí čerpadla, ktoré boli poškodené dôsledkom kavitácie. 

Fotogaléria

© 2018 IMEX PUMPY s.r.o. | WEB: gekon.sk
IMEX PUMPY s.r.o.
Nitrianska 54
920 01 Hlohovec