Dotazník čerpadla

Názov firmy:
Adresa firmy:
Email: (povinný údaj)
Vypracoval(kontaktná osoba): Tel. kontakt:
 
Projekt:
Zadanie parametrov
Čerpané médium
Koncentrácia média (%) Prietok - min
Špecifická hustota média (kg/m3) Prietok - nom
Dynamická viskozita (mPa.s, cP) Prietok - max
Teplota média min/max (°C) Hydrostatická výška
Teplota okolia min/max (°C) Sanie
Pevné častice v médiu Atex / zónatex
- podiel (%) poznámka Atex
- veľkosť (mm) Ďaľšie pož. (mat. prevedenie, alebo iné)
- charakter
 
Sanie (DN) / horizontálna dĺžka (m) / kolená (ks) Výtlak (DN) / horizontálna dĺžka (m) / kolená (ks)
 
Pohon (otáčky, kW, krytie, pripoj.)
 
Existujúce nasadenia: (materiálové vyhotovenia, tesnenia, typ konštrukcie, pohon, otáčky)
 
Príslušenstvo
Frekvenčný menič
Termistory
Iné
 
(max. veľkosť jednej prílohy: 25 MB)
© 2018 IMEX PUMPY s.r.o. | WEB: gekon.sk
IMEX PUMPY s.r.o.
Nitrianska 54
920 01 Hlohovec